Travel Agents - THAILAND

Quảng Cáo Sân Bay nội bài hà nội offer Travel Agents

Quảng Cáo Sân Bay nội bài hà nội

Travel Agents

Phía sân bay cho rằng, đây là khu vực nằm trong sự kiểm soát của đơn vị này nên việc khai thác quảng cáo và các biển hiệu ở đây thuộc thẩm quyền của họ. Nhiều Quảng Cáo Sân Bay nội bài hà nội cáo chư...