ยา สมุนไพร จีน

Publish Date: 15-11-2017 09:40:43 | Contact name: tong-ruk | Location: THAILAND | Place: THAILAND |
Ganoderma lucidum เป็นยาจีนชั้นสูง ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปีและยังถูกเรียกว่าราชาสมุนไพรเนื่องจากสรรพคุณทางยาในการบำรุงร่างกาย ขับพิษ ป้องกันและรักษาโรคที่ดีเลิศกว่าสมุนไพรชนิดอื่น
ยา สมุนไพร จีน


Contact tong-ruk: ยา สมุนไพร จีน

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad