Events - GERMANY

Máy làm mát không khí Hải Nam giá rẻ offer Festivals

Máy làm mát không khí Hải Nam giá rẻ

Festivals

- Máy làm mát là một trang thiết bị chuyên dùng làm mát không khí bằng việc hấp thụ sự bay hơi của nước. Dựa trên nguyên lý làm mát bằng hơi nước, làm cho khu vực cần làm mát sẽ giảm nhanh từ 3-7 độ ...