Kancelaria Notarialna Magdalena Matwiejczyk

Publish Date: 17-07-2017 22:13:56 | Contact name: Dee McComas | Location: Stoke-on-Trent | Place: Creil |
Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia, a nadto.


In case you beloved this article in addition to you would want to receive more information concerning this page generously visit our web site.

Contact Dee McComas: Kancelaria Notarialna Magdalena Matwiejczyk

Phone: 03.79.59.50

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad