กําจัดขนรักแร้

Publish Date: 15-11-2017 10:39:32 | Contact name: skindeal | Location: THAILAND | Place: THAILAND |
Erbium Yag laser หรือ เออเบียมแย็กเลเซอร์ เป็นเลเซอร์ปรับสภาพผิวชนิดมีแผล( Ablative laser resurfacing )ใช้พลังงานความเข้มข้นสูง
กําจัดขนรักแร้


Contact skindeal: กําจัดขนรักแร้

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad