ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Publish Date: 18-10-2020 18:41:30 | Contact name: Thomas Shaw | Location: USA | Place: LOS ANGELES |

โรคหลอดเลือดสมองELDERLY NURSING HOME KIN Caring is the best
medicine “KIN” (คิน) คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม บริการด้านสุขภาพ เพื่อการดูแล และ เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย บริการคลินิกกายภาพบำบัด
(Rehabilitation) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) เนอสซิ่งโฮม
(Nursing Home) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก


Contact Thomas Shaw: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad