Cách làm giò me Nghệ An

Publish Date: 30-11-2016 18:25:32 | Contact name: Hosea Bodin | Location: Surat Thani. | Place: Mosjoen |
Giò me nghệ an (ngoài bắc gọi là giò bê) có hương vị đậm đà và bổ dưỡng, nguồn gốc của giò me là Nam đàn – Nghệ An.

If you cherished this article so you would like to receive more info regarding cach lam gio me kindly visit our own website.

Contact Hosea Bodin: Cách làm giò me Nghệ An

Phone: 979 05 660

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad