Ngày mở bán chính thức Chung Cư Gelexia Riverside từ Chủ Đầu Tư

Publish Date: 08-01-2017 09:15:56 | Contact name: Cheri Cheesman | Location: Other Cities | Place: Frederiksberg C |
Chính thức chủ đầu tư sẽ mở bán căn hộ chung cư gelexia riverside hoàng mai đến với khách hàng vào ngày 18-12 tới đây.

Contact Cheri Cheesman: Ngày mở bán chính thức Chung Cư Gelexia Riverside từ Chủ Đầu Tư

Phone: 40-10-54-42

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad