Lost - Found - ITALY

Mạng Thương Mại Điện Tử offer Lost - Found

Mạng Thương Mại Điện Tử

Lost - Found

Lựa chọn vật liệu hàn gang đúng: Thông thường vật liệu hàn gang cần có độ dẻo rất cao, nên thành phần Nikel trong đó là rất cao, lên đến ninety% Nên chọn que hàn và chế độ hàn hợp lý, loại que hàn thư...